Adarsh Shikshan Mandal, Kalyan

IDEAL COLLEGE OF PHARMACY & RESEARCH

(AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED)

RECOGNISED BY PHARMACY COUNCIL OF INDIA AFFILIATED TO UNIVERSITY OF MUMBAI.

Percent of Results Academic Year 2021-22

Class / Year Percentage Result
First Year B. Pharmacy 77.00 %
Second Year B. Pharmacy 99.00 %
Third Year B. Pharmacy 99.00 %
Final Year B. Pharmacy 96.78 %

Percent of Results Academic Year 2020-21

Class / Year Percentage Result
First Year B. Pharmacy 91.94 %
Second Year B. Pharmacy 84.00 %
Third Year B. Pharmacy 100 %
Final Year B. Pharmacy 96.25 %

Percent of Results Academic Year 2019-20

Class / Year Percentage Result
First Year B. Pharmacy 96.67 %
Second Year B. Pharmacy 100 %
Third Year B. Pharmacy 99.00 %
Final Year B. Pharmacy 96.50 %

Percent of Results Academic Year 2018-19

Class / Year Percentage Result
First Year B. Pharmacy 63.34 %
Second Year B. Pharmacy 72.98 %
Third Year B. Pharmacy 66.67 %
Final Year B. Pharmacy 42.65 %

Academic Toppers Students List (2021-22)

First Year B. Pharmacy 2021-22

Rank Name of Student CGPA
1 Yadav Sonali Rajendra 7.79
2 Choudhary Mansi Sajaram 7.72
3 Bhoir Rutuja Sanjay 7.69

Second Year B. Pharmacy 2021-22

Rank Name of Student CGPA
1 Vishwakarma Radhika Ramkailash 8.54
2 Mhaskar Sonu Nandu 7.76
3 Tarmale Pooja Padmakar 7.70

Third Year B. Pharmacy 2021-22

Rank Name of Student CGPA
1 Negi Aarti Bhairavadatt 8.24
2 Gupta Komal Manoj 8.19
3 Chande Kanchan Sainath 8.14

Final Year B. Pharmacy 2021-22

Rank Name of Student CGPA
1 Bishoi Santosh Balram 8.33
2 Jaiswal Sangeeta Manbodh 8.31
3 Kakade Pooja Sambhaji 8.31

Academic Toppers Students List (2020-21)

First Year B. Pharmacy 2020-21

Rank Name of Student CGPA
1 Vishwakarma Radhika Ramkailash 8.44
2 Verma Nisha Shriprakash 8.32
3 Tarmale Pooja Padmakar 8.22

Second Year B. Pharmacy 2020-21

Rank Name of Student CGPA
1 Mhatre Rajani Shyam 8.44
2 Gupta Komal Manoj 8.36
3 Rajpurohit Bhavani Singh Jagdish Singh 8.22

Third Year B. Pharmacy 2020-21

Rank Name of Student CGPA
1 Shrushti Manohar Shirke 8.31
2 Kakade Pooja Sambhaji 8.26
3 Verma Ganesh Kumar 8.17

Final Year B. Pharmacy 2020-21

Rank Name of Student CGPA
1 Madhavi Ashika Lahu 9.17
2 Yadav Archana Ramu 8.89
3 Atale Pooja Prakash 8.65

Academic Toppers Students List (2019-20)

First Year B. Pharmacy 2019-20

Rank Name of Student CGPA
1 Jaiswar Amit kumar Ramprakash 8.52
2 Gupta Komal Manoj 8.43
3 Rajpurohit Bhavani Singh Jagdish Singh 8.16

Second Year B. Pharmacy 2019-20

Rank Name of Student CGPA
1 Shrushti Manohar Shirke 8.72
2 Gangurde Dhaneshwari Nimba 8.54
3 Jaiswal Pinki Manojkumar 7.80

Third Year B. Pharmacy 2019-20

Rank Name of Student CGPA
1 Madhavi Ashika Lahu 9.10
2 Sonawane Pranali Ravindra 8.47
3 Yadav Ankita Ramkhelawan 8.44

Final Year B. Pharmacy 2019-20

Rank Name of Student CGPA
1 Singh Namrata Rajkumar 8.91
2 Patil Mayuri Tulsiram 8.81
3 Warghade Gautami Gorakhnath 8.72

Academic Toppers Students List (2018-19)

First Year B. Pharmacy 2018-19

Rank Name of Student CGPA
1 Bishoi Santosh Balram 7.36
2 Gangurde Dhaneshwari Nimba 7.24
3 Yadav Neha Veerbahadur 7.14

Second Year B. Pharmacy 2018-19

Rank Name of Student CGPA
1 Madhavi Ashika Lahu 8.28
2 Yadav Ankita Ramkhelawan 7.79
3 Sonawane Pranali Ravindra 7.68

Third Year B. Pharmacy 2018-19

Rank Name of Student CGPA
1 Singh Namrata Rajkumar 7.88
2 Jaiswar Sunita Balchand 7.48
3 Varma Gayatri Devi Gautam Prasad 7.46

Final Year B. Pharmacy 2018-19

Rank Name of Student CGPA
1 Dange Shamali Sanjay 8.33
2 Bhavsar Unnati Rajendra 7.92
3 Choudhary Payal Tararam 7.85

Time Table

Sr No. Document Name View / Download
1 Fourth year Sem-VIII May 2022 View / Download
2 Fourth year Sem VII Nov 2021 View / Download
3 Third year sem-VI May 2022 View / Download
4 Third Year SEM V Nov 2021 View / Download
5 Second year Sem IV May 2022 View / Download
6 Second Year SEM III Dec 2021 View / Download
7 First Year SEM I March 2022 View / Download
8 First Year SEM I Aug 2021 View / Download